ทัวร์ต่างประเทศ

รับจัดทัวร์เป็นหมู่คณะ [ อ่าน : 2206 ]
ด่วน !!! รับสมัครผู้ช่วยมัคคุเทศก [ อ่าน : 2210 ]


:ไต้หวัน ไทเป ไทจง 5วัน3คืน(คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
NOK SCOOT
:ไต้หวัน ไทเป ไทจง 5วัน3คืน(คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2559 - 18 มีนาคม 2560
ราคาพิเศษเพียง
เริ่มต้นที่ 17,888  บาท
ประเภททัวร์
29ตุลาคม – 02พฤศจิกายน 59 ท่านละ 17,888บาท   
03-07ธันวาคม 59  ท่านละ  19,888บาท         
10-14 / 17-21ธันวาคม 59  ท่านละ  18,888บาท         
28ธันวาคม 59 – 01มกราคม 60  ท่านละ  26,900บาท         
14-18มกราคม 60  ท่านละ  18,888บาท         
04-08 / 18-22 /25กุมภาพันธ์-01มีนาคม 60  ท่านละ 18,888บาท         
11-15  กุมภาพันธ์ 60   ท่านละ   19,888บาท         
04-08 / 11-15 / 18-22มีนาคม 60   ท่านละ   18,888บาท
๊U1:เยอรมัน - สโลเวเนีย - โครเอเ๙ีย 10วัน
การบินไทย
๊U1:เยอรมัน - สโลเวเนีย - โครเอเ๙ีย 10วัน
เดินทางวันที่
28 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560
ราคาพิเศษเพียง
118,000 บาท
ประเภททัวร์
LAO 01:มรดกโลกหลวงพระบาง วังเวียง - เวียงจันทน์ (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
รถโค้ชปรับอากาศ VIP
LAO 01:มรดกโลกหลวงพระบาง วังเวียง - เวียงจันทน์ (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
30 ธันวาคม 59 - 4 มกราคม 2559
ราคาพิเศษเพียง
9,999 บาท
ประเภททัวร์
V 01:เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
รถโค้ชปรับอากาศ VIP
V 01:เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
30 ธันวาคม 59- 4 มกราคม 60
ราคาพิเศษเพียง
7,999 บาท
ประเภททัวร์
Ch2:เชียงใหม่ขุนช่างเคี่ยน-ดอยอ่างขาง-ดอยอินทนนท์ (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
รถตู้ปรับอากาศ VIP / รถโค้ชปรับอากาศ
Ch2:เชียงใหม่ขุนช่างเคี่ยน-ดอยอ่างขาง-ดอยอินทนนท์ (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
2-6 / 9-13 ธันวาคม 59 และ 30 ธันวาคม 59 - 3 มกราคม 60
ราคาพิเศษเพียง
6,999 บาท
ประเภททัวร์
PAI 1:แม่ฮ่องสอน-ปาย (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
รถตู้ปรับอากาศ VIP / รถโค้ชปรับอากาศ
PAI 1:แม่ฮ่องสอน-ปาย (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
2-6 / 9-13 ธันวาคม 59 และ 30 ธันวาคม 59 - 3 มกราคม 60
ราคาพิเศษเพียง
6,999 บาท
ประเภททัวร์
CH1:เชียงราย-ภูชี้ฟ้า (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
รถตู้ปรับอากาศ VIP / รถโค้ชปรับอากาศ
CH1:เชียงราย-ภูชี้ฟ้า (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
2-6 / 9-13 ธันวาคม 59 และ 30 ธันวาคม 59 - 3 มกราคม 60
ราคาพิเศษเพียง
6,999 บาท
ประเภททัวร์
UDON 1:3เหลี่ยมอารยธรรมอีสาน (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
รถโค้ชรับอากาศ VIP
UDON 1:3เหลี่ยมอารยธรรมอีสาน (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
2-5 / 9-12 ธันวาคม 59 และ 30 ธันวาคม 59 - 2 มกราคม 60
ราคาพิเศษเพียง
5,999 บาท
ประเภททัวร์
LOEI 1:8ภูงาม ฟูจิเมืองเมืองไทย-คุณหมิงเมืองเลย (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
รถตู้ปรับอากาศ VIP / รถโค้ชปรับอากาศ
LOEI 1:8ภูงาม ฟูจิเมืองเมืองไทย-คุณหมิงเมืองเลย (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
2-5 / 9-12 ธันวาคม 59 และ 30 ธันวาคม 59 - 2 มกราคม 60
ราคาพิเศษเพียง
6,999 บาท
ประเภททัวร์
TH3:สัมผัสวิถีล้านนา น่าน-แพร่ (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
รถตู้ปรับอากาศ vip
TH3:สัมผัสวิถีล้านนา น่าน-แพร่ (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
2-5 / 9-12 ธ.ค. 59 และ 30 ธ.ค. 59 - 2 ม.ค. 60
ราคาพิเศษเพียง
5,999 บาท
ประเภททัวร์
c2:angor by thai smile (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
thai smile
c2:angor by thai smile (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
ตั้งแต่ 18 พฤศจิกายน- 1 มกราคม 2560
ราคาพิเศษเพียง
เริ่มต้นเพียง 8,999 บาท  บาท
ประเภททัวร์
18– 20 พฤศจิกายน 2559 ท่านละ 8,999 บาท
25– 27 พฤศจิกายน 2559 ท่านละ 8,999 บาท
10– 12 ธันวาคม 2559 ท่านละ 9,999 บาท
16– 18 ธันวาคม 2559 ท่านละ 8,999 บาท
23– 25 ธันวาคม 2559 ท่านละ 8,999 บาท
31 ธันวาคม 59 - 2 มกราคม 60 ท่านละ 11,900 บาท
1 – 3 มกราคม 2560 ท่านละ 11,900 บาท
c3:นครวัด นครธม โดยรถ (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
รถตู้ปรับอากาศ VIP / รถโค้ชปรับอากาศ
c3:นครวัด นครธม โดยรถ (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
3 – 5 / 10 – 12 ธันวาคม 2559 ท่านละ 5,999 บาท และ 31 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ท่านละ 6,999 บาท และ 1 – 3 มกราคม 2560 ท่านละ 6,999 บาท
ราคาพิเศษเพียง
5,555 บาทเท่านั้น บาท
ประเภททัวร์
ID1:นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ อินเดีย – เนปาล 9 วัน 6 คืน (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
thai smile
ID1:นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ อินเดีย – เนปาล 9 วัน 6 คืน (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
1 – 9 /3 – 11 /6 -14 /8-16 /10 – 18 /13 – 21 /15 – 23 /17 – 25 /20 – 28 /22-30 ธันวาคม 2559
ราคาพิเศษเพียง
29,999  บาท
ประเภททัวร์
(ลัคเนาว์-สาวัตถี-ลุมพินี-กุสินารา-ราชคฤห์-คยา-พาราณสี--สารนาถ-ลัคเนาว์)
:ตามรอยมหาพุทธศรัทธาแห่งพระเจ้าอโศก ณ แคว้นกาลิงคะ รัฐโอริสสา(คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
การบินไทย
:ตามรอยมหาพุทธศรัทธาแห่งพระเจ้าอโศก ณ แคว้นกาลิงคะ รัฐโอริสสา(คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
10 – 14 กุมภาพันธุ์ 2560
ราคาพิเศษเพียง
24,900  บาท
ประเภททัวร์
จองและชำระเต็มราคาก่อนววันที่ 15 ตุลาคม  2559 
รับส่วนลดท่านละ 4,000 บาท
:แคชเมียร์ 6วัน4คืน (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
การบินไทย
:แคชเมียร์ 6วัน4คืน (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
9 – 14 /23 – 28 พฤษจิกายน 59 และ 1 - 6 /8 - 13 ธันวาคม 2559 และ 11 – 16 / 25 – 30 มกราคม 2560 และ 10 -15 กุมภาพันธ์ 2560 และ 9 – 14 มีนาคม 2560
ราคาพิเศษเพียง
เริ่มต้นที่ 29,999 บาท
ประเภททัวร์
MACHU 1:มาเก็า-จูไห่-เวเนเชี่ยน-ฉางหลง (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
AIR MACAU (NX)
MACHU 1:มาเก็า-จูไห่-เวเนเชี่ยน-ฉางหลง (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
10-13 กุมภาพันธื 2560
ราคาพิเศษเพียง
13,999 บาท
ประเภททัวร์
K1:BUSAN PLUS + JOY WINTER (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
สายการบิน EASTAR JET
K1:BUSAN PLUS + JOY WINTER (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560
ราคาพิเศษเพียง
เริ่มต้นที่ 11,900  บาท
ประเภททัวร์
ราคาโปรโมชั่นลด 1000-3000 บาทต่อ1ที่นั่ง โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่  
K2:JEJU PLUS + JOY WINTER (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
EASTAR JET
K2:JEJU PLUS + JOY WINTER (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
1 ธันวาคม 59 - 31 มกราคม 60
ราคาพิเศษเพียง
เริ่มต้น 12,500  บาท
ประเภททัวร์
มีโปรโมชั่น ลดท่านละ 1,000 - 3,000 บาท โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่
K3:Korea Plus Joy Winter (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
EASTAR JET หรือ JEJU AIR หรือ T’WAY
K3:Korea Plus Joy Winter (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
1 ธันวาคม 59 - 31 มกราคม 60
ราคาพิเศษเพียง
เริ่มต้น 16,500 บาท
ประเภททัวร์
มีโปรโมชั่นลดราคา 1,000 - 3,000 บาทต่อท่าน โปรสอบถามเจ้าหน้าที่ 
ทัวร์ในประเทศ
    เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
บริษัท โคล่าทัวร์ จำกัด
461/121 หมู่บ้าน วรารมย์ ถ.ประชาอุทิศ ซ.98 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
สายด่วน คุณหนึง : 081-3752010 / สายด่วน คุณซี : 083-7128133
Phone number : 02-4592681-2 / แฟกซ์ : 02-4617895 / อีเมลล์ : salecolatour@hotmail.com
facebook : COLATOUR / Line : officecolatour Google maps : 13.601996, 100.513140
ใบอนุญาตนำเที่ยว ท.ท.ท.
เลขที่ 11/01689

Copyright © 2008 All Rights Reserved.