ทัวร์ต่างประเทศ

รับจัดทัวร์เป็นหมู่คณะ [ อ่าน : 2285 ]
ด่วน !!! รับสมัครผู้ช่วยมัคคุเทศก [ อ่าน : 2281 ]


:ไต้หวัน ไทเป ไทจง 5วัน3คืน(คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
NOK SCOOT
:ไต้หวัน ไทเป ไทจง 5วัน3คืน(คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2559 - 18 มีนาคม 2560
ราคาพิเศษเพียง
เริ่มต้นที่ 17,888  บาท
ประเภททัวร์
29ตุลาคม – 02พฤศจิกายน 59 ท่านละ 17,888บาท   
03-07ธันวาคม 59  ท่านละ  19,888บาท         
10-14 / 17-21ธันวาคม 59  ท่านละ  18,888บาท         
28ธันวาคม 59 – 01มกราคม 60  ท่านละ  26,900บาท         
14-18มกราคม 60  ท่านละ  18,888บาท         
04-08 / 18-22 /25กุมภาพันธ์-01มีนาคม 60  ท่านละ 18,888บาท         
11-15  กุมภาพันธ์ 60   ท่านละ   19,888บาท         
04-08 / 11-15 / 18-22มีนาคม 60   ท่านละ   18,888บาท
:รัฐราชสถาน 7วัน4คืน
thai smile
:รัฐราชสถาน 7วัน4คืน
เดินทางวันที่
**ปีใหม่ 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560** 9-15 กุมภาพันธ์ 2560
ราคาพิเศษเพียง
29,999  บาท
ประเภททัวร์
Ch2:เชียงใหม่แอ่ว 3ดอย ดอยอ่างขาง-ดอยสุเทพ-ดอยอินทนนท์ (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
รถตู้ปรับอากาศ VIP / รถโค้ชปรับอากาศ
Ch2:เชียงใหม่แอ่ว 3ดอย ดอยอ่างขาง-ดอยสุเทพ-ดอยอินทนนท์ (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
10-14 กุมภาพันธ์ 2560
ราคาพิเศษเพียง
6,999 บาท
ประเภททัวร์
PAI 1:แม่ฮ่องสอน-ปาย (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
รถตู้ปรับอากาศ VIP / รถโค้ชปรับอากาศ
PAI 1:แม่ฮ่องสอน-ปาย (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
10-14 กุมภาพันธ์ 2560
ราคาพิเศษเพียง
6,999 บาท
ประเภททัวร์
CH1:เชียงราย-ภูชี้ฟ้า (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
รถตู้ปรับอากาศ VIP / รถโค้ชปรับอากาศ
CH1:เชียงราย-ภูชี้ฟ้า (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
10-14 กุมภาพันธ์ 2560
ราคาพิเศษเพียง
6,999 บาท
ประเภททัวร์
UDON 1:3เหลี่ยมอารยธรรมอีสาน (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
รถโค้ชรับอากาศ VIP
UDON 1:3เหลี่ยมอารยธรรมอีสาน (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
10-13 กุมภาพันธ์ 2560
ราคาพิเศษเพียง
5,999 บาท
ประเภททัวร์
LOEI 1:8ภูงาม เลย  - เพชรบูรณ์  (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
รถตู้ปรับอากาศ VIP / รถโค้ชปรับอากาศ
LOEI 1:8ภูงาม เลย - เพชรบูรณ์ (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
10-14 กุมภาพันธ์ 2560
ราคาพิเศษเพียง
6,999 บาท
ประเภททัวร์
ภูป่าเปาะ-สวนหินผางาม-ภูหลวง-ภูเรือ-ภูหินร่องกล้า-ภูลมโล-ภูทับเบิก-เขาค้อ
c2:angor นครวัด-นครธม  by thai smile  (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
thai smile
c2:angor นครวัด-นครธม by thai smile (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
ตั้งแต่ พฤศจิกายน 59 - กุมภาพันธ์ 60
ราคาพิเศษเพียง
เริ่มต้นเพียง 8,999 บาท  บาท
ประเภททัวร์
10– 12 ธันวาคม 2559 ท่านละ 9,999 บาท รับได้อีก 6 ท่าน
16– 18 ธันวาคม 2559 ท่านละ 8,999 บาท รับได้อีก 2 ท่าน
23– 25 ธันวาคม 2559 ท่านละ 8,999 บาท รับได้อีก 3 ท่าน
31 ธันวาคม 59 - 2 มกราคม 60 ท่านละ 11,900 บาท รับได้อีก 17 ท่าน
1 – 3  มกราคม 2560 ท่านละ 11,900 บาท รับได้อีก 20 ท่าน
20-22 มกราคม 2560 ท่านละ 9,900 บาท รับได้อีก 20 ท่าน
27-29 มกราคม 2560 ท่านละ 9,900 บาท รับได้อีก 20 ท่าน
3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ท่านละ 9,999 บาท รับได้อีก 20 ท่าน
11-13 กุมภาพันธ์ 2560  ท่านละ 10,900 บาท รับได้อีก 20 ท่าน
17-19 กุมภาพันธ์ 2560 ท่านละ 9,999 บาท รับได้อีก 20 ท่าน
24-27 กุมภาพันธ์ 2560 ท่านละ 9,999 บาท รับได้อีก 20 ท่าน
ID1:นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ อินเดีย – เนปาล 9 วัน 6 คืน (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
thai smile
ID1:นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ อินเดีย – เนปาล 9 วัน 6 คืน (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
1 – 9 /3 – 11 /6 -14 /8-16 /10 – 18 /13 – 21 /15 – 23 /17 – 25 /20 – 28 /22-30 ธันวาคม 2559
ราคาพิเศษเพียง
29,999  บาท
ประเภททัวร์
(ลัคเนาว์-สาวัตถี-ลุมพินี-กุสินารา-ราชคฤห์-คยา-พาราณสี--สารนาถ-ลัคเนาว์)
:แคชเมียร์ 6วัน4คืน (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
การบินไทย
:แคชเมียร์ 6วัน4คืน (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
9 – 14 /23 – 28 พฤษจิกายน 59 และ 1 - 6 /8 - 13 ธันวาคม 2559 และ 11 – 16 / 25 – 30 มกราคม 2560 และ 10 -15 กุมภาพันธ์ 2560 และ 9 – 14 มีนาคม 2560
ราคาพิเศษเพียง
เริ่มต้นที่ 29,999 บาท
ประเภททัวร์
K1:BUSAN PLUS + JOY WINTER (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
สายการบิน EASTAR JET
K1:BUSAN PLUS + JOY WINTER (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560
ราคาพิเศษเพียง
เริ่มต้นที่ 11,900  บาท
ประเภททัวร์
ราคาโปรโมชั่นลด 1000-3000 บาทต่อ1ที่นั่ง โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่  
K2:JEJU PLUS + JOY WINTER (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
EASTAR JET
K2:JEJU PLUS + JOY WINTER (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
1 ธันวาคม 59 - 31 มกราคม 60
ราคาพิเศษเพียง
เริ่มต้น 12,500  บาท
ประเภททัวร์
มีโปรโมชั่น ลดท่านละ 1,000 - 3,000 บาท โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่
K3:Korea Plus Joy Winter (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
EASTAR JET หรือ JEJU AIR หรือ T’WAY
K3:Korea Plus Joy Winter (คลิ๊กเพื่อดูโปรแกรม)
เดินทางวันที่
1 ธันวาคม 59 - 31 มกราคม 60
ราคาพิเศษเพียง
เริ่มต้น 16,500 บาท
ประเภททัวร์
มีโปรโมชั่นลดราคา 1,000 - 3,000 บาทต่อท่าน โปรสอบถามเจ้าหน้าที่ 
ทัวร์ในประเทศ
    เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
บริษัท โคล่าทัวร์ จำกัด
461/121 หมู่บ้าน วรารมย์ ถ.ประชาอุทิศ ซ.98 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
สายด่วน คุณหนึง : 081-3752010 / สายด่วน คุณซี : 083-7128133
Phone number : 02-4592681-2 / แฟกซ์ : 02-4617895 / อีเมลล์ : salecolatour@hotmail.com
facebook : COLATOUR / Line : officecolatour Google maps : 13.601996, 100.513140
ใบอนุญาตนำเที่ยว ท.ท.ท.
เลขที่ 11/01689

Copyright © 2008 All Rights Reserved.