ทัวร์ต่างประเทศ

รับจัดทัวร์เป็นหมู่คณะ [ อ่าน : 3003 ]
ด่วน !!! รับสมัครผู้ช่วยมัคคุเทศก [ อ่าน : 2879 ]


T1:ไหว้พระเมืองอู่ทอง เสริมบารมี ทำดีออมบุญ (คลิ๊กเพื่อชมโปรแกรม)
รถโค้ชปรับอากาศ
T1:ไหว้พระเมืองอู่ทอง เสริมบารมี ทำดีออมบุญ (คลิ๊กเพื่อชมโปรแกรม)
เดินทางวันที่
29 พฤษภาคม 2561
ราคาพิเศษเพียง
799 บาท บาท
ประเภททัวร์
วัดทับกระดาน-วัดเขาถ้ำเสือ-วัดเขาทำเทียม-วัดเขาพระศรีสรรเพญาราม-ศาลเจ้าพ่อพระยาจัก-วัดเขากำแพง วัดเขาดีสลัก-พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ(หลวงพ่ออู่ทอง)

 
T2:ไหว้พระธาตุ 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต (คลิ๊กเพื่อชมโปรแกรม)
รถโค้ชปรับอากาศ
T2:ไหว้พระธาตุ 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต (คลิ๊กเพื่อชมโปรแกรม)
เดินทางวันที่
11-13 สิงหาคม 2561
ราคาพิเศษเพียง
3,999 บาท บาท
ประเภททัวร์
วันแม่พาแม่ ไหว้พระ เพื่อความกตัญญูและสิริมงคล...แด่ชีวิตและครอบครัว
 • พระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ อ.น้ำพอง  จ. ขอนแก่น 
   อานิสงส์ที่ได้รับ : เรื่องร้ายกลายเป็นดีดุจดังแก่นขามตายแล้วฟื้น รักยั่งยืน โรคภัยไม่มี หลีกลี้ห่างหาย" 
   
 • พระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้น แห่งวัดหนองแวง อ. เมือง จ.ขอนแก่น 
   อานิสงส์ที่ได้รับ : การสักการบูชาพระธาตุเก้าชั้น เปรียงดังบูชาองค์  พระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง
   
 •  พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์
   อานิสงส์ที่ได้รับ : ร่มเย็นเป็นสุข สักการะพระธาตุโบราณ เบิกบานร่มเย็น อัศจรรย์บูชาพระธาตุโบราณ ชีวิตเบิกบาน สมบูรณ์พูนสุข
   
 •  พระธาตุนาดูนพุทธมณฑลอีสาน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
   อานิสงส์ที่ได้รับ : เพิ่มพูนบารมี ศูนย์รวมความดี บารมีแดนอีสาน
   
 •  พระมหาเจดีย์ชัยมงคล แห่งวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
    อานิสงส์ที่ได้รับ : เสริมมงคลชีวิต ท่วมท้นชัยชนะด้วยพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 
T3:ดินแดนพญานาค อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ (คลิ๊กเพื่อชมโปรแกรม)
รถโค้ชปรับอากาศ
T3:ดินแดนพญานาค อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ (คลิ๊กเพื่อชมโปรแกรม)
เดินทางวันที่
26-30 กรกฎาคม 2561
ราคาพิเศษเพียง
3,999 บาท บาท
ประเภททัวร์
I1:อินเดีย-เส้นทางสรวงสวรรค์ 14 วัน 11 คืน
THAI SMILE
I1:อินเดีย-เส้นทางสรวงสวรรค์ 14 วัน 11 คืน
เดินทางวันที่
19 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2561
ราคาพิเศษเพียง
49,999 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า) บาท
ประเภททัวร์
I2:มุมไบ-ปูเน่-ออรังกาบัด-อจันตา-เอลโลร่า 5 วัน 2 คืน
ไทยสไมล์
I2:มุมไบ-ปูเน่-ออรังกาบัด-อจันตา-เอลโลร่า 5 วัน 2 คืน
เดินทางวันที่
9 – 13 สิงหาคม 2561
ราคาพิเศษเพียง
19,999 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า) บาท
ประเภททัวร์
     เที่ยวถ้ำอจันต้า - เอลโลร่าครั้งนี้ไปกับทีมงานที่มีประสบการณ์อย่างเรา บริษัท โคล่าทัวร์ จำกัด รับรองคุ้มค่าแน่นอน
 • เมือง"ปูเน่"ชม วัดศรีวิฆเนศวา เทวะสถานแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในเรื่องความงดงามทางสถาปัตยกรรม 
 • เมือง "ออรังกาบัด"ชม บีบี กา มักบารา (BiBiKa Maqbara) อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ระหว่างพระโอรสกับพระมารดา พระนางบีกัมราเบีย อุเด ดาราณี สถาปัตยกรรมลักษณะคล้ายทัชมาฮาล 
 • ถ้ำอจันต้า- เอลโลร่า สถานที่เก่าแก่อายุหลายพันปี ที่ยังคงมีเสน่ห์และความมหัศจรรย์ ในความเป็นดินแดนแห่งศรัทธา ที่ประติมากรรมต่างๆถูกสร้างจากภูผาหิน
I3: ประเทศอินเดีย - เนปาล 9 วัน 6 คืน (คลิ๊กเพื่อชมโปรแกรม)
ไทยสไมล์
I3: ประเทศอินเดีย - เนปาล 9 วัน 6 คืน (คลิ๊กเพื่อชมโปรแกรม)
เดินทางวันที่
26 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561
ราคาพิเศษเพียง
19,999 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า) บาท
ประเภททัวร์
นำท่านสัมผัสการแสวงบุญตามรอยบาทพระศาสดา โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์จริงนมัสการ 4 สังเวชนียสถาน 
 • ประสูติ :  ลุมพินีวัน : ดินแดนชมพูทวีป อยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะ
 • ตรัสรู้ :  พุทธคยา : จดุ แสวงบุญสา หรบัชาวพุทธทว่ัโลก “พระมหาโพธิเจดีย์” อนุสรณ์สถานการตรัสรู้
 • ปฐมเทศนา : สารนาถ : สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา,ซากเสาพระเจ้าอโศกมหาราช
 • ปรินิพพาน : กสุ นิ ารา : สกัการะ สถปู ปรนิ พิ พาน ประดษิ ฐานพระพุทธรปู ปางเสด็จดบัขนัธปรนิ พิ พาน
 
I4:เลห์ ลาดัก 8 วัน 5 คืน (คลิ๊กเพื่อชมโปรแกรม)
THAI SMILE
I4:เลห์ ลาดัก 8 วัน 5 คืน (คลิ๊กเพื่อชมโปรแกรม)
เดินทางวันที่
7 – 14 สิงหาคม 2561
ราคาพิเศษเพียง
33,333 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า) บาท
ประเภททัวร์
เลห์ ลาดักห์ แดนสวรรค์ ที่ซ่อนอยู่ในหุบเขาหิมาลัย
ดินแดนที่สูงที่สุดของประเทศอินเดีย สถานที่แห่งนี้ถูกเปิดตัวสู่สายตาของโลก ผ่านนักเดินทางที่แสวงหาความสวยงามบนโลกใบนี้ เรียกได้ว่าที่นี่ติดอันดับสถานที่ที่ต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้ง ทั้งวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวทิเบต ความสวยงามของธรรมชาติ ภูเขา ทะเลสาบ และวิวของเทือกเขาหิมาลัย ที่บอกได้เลยว่าภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้า จะทำให้ทุกคนตกตะลึงและจะกลายเป็นความทรงจำที่ดีตลอดไป
I5:อินเดีย-ราชาสถาน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (คลิ๊กเพื่อชมโปรแกรม)
แอร์ เอเซีย
I5:อินเดีย-ราชาสถาน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (คลิ๊กเพื่อชมโปรแกรม)
เดินทางวันที่
26 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
ราคาพิเศษเพียง
33,333 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า) บาท
ประเภททัวร์
ดินแดนมหาราชา.ดินแดนฟ้าจดทราย
ชม 8 เมือง จัยปูร์-จัยแซลเมียร์-จ๊อดปูร์-อุไดปูร์-รานัคปูร์-พุชการ์-มันดาวา-บีคาเนอร์ 
ราชาสถาน อดีตปัจจุบันที่ยังรุ่งเรืองอินเดียเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 7000 ปี มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก ย่ำดินแดนแห่งความร่ำรวย มั่งคั่งและความงดงามของปราสาทราชวังของมหาราชาแคว้นราชาสถานชมความงดงามของสถาปัตยกรรมแห่งดินแดนมหาราชาในอดีตที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านอัครสถาน พระราชวังและชุมชนแห่งแคว้นราชาสถาน เมืองที่มีสีสันและวิถีการดำรงชีพตามแบบฉบับของชาวอินเดียโดยแท้จริง........อินเดียเป็นจุดหมายของนักเดินทางจากทั่วโลก.ที่มุ่งจะมาเยือน....เช่นคุณ!!

 

 
I6:แคชเมียร์-เดลี-อัครา-ทัชมาฮาล 6 วัน 3 คืน แถมเที่ยวลัคเนาฟรี มีอาหารไทยเสริมให้ครับ (คลิ๊กเพื่อชมโปรแกรม)
THAI SMILE
I6:แคชเมียร์-เดลี-อัครา-ทัชมาฮาล 6 วัน 3 คืน แถมเที่ยวลัคเนาฟรี มีอาหารไทยเสริมให้ครับ (คลิ๊กเพื่อชมโปรแกรม)
เดินทางวันที่
24-31 กรกฎาคม 2561
ราคาพิเศษเพียง
20,999 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า) บาท
ประเภททัวร์
แคชเมียร์
ดินแดนใต้ขอบหิมาลัย หรือ สวิตเซอร์แลนด์ ในดินแดนภารตะ สัมผัสวิถีชีวิตแบบการนอนเรือบ้านแบบแคชเมียร์ ชมธรรมชาติ นกนานาพันธุ์ บนทะเลสาบดาล ชมวิถีชีวิตชาวแคชเมียร์ “กล่าวกันว่าหากใครที่เดินทางมาแคชเมียร์ แล้วไม่ได้มาพักเรือบ้านก็เปรียบเหมือนว่าท่านมาไม่ถึงแคชเมียร์” การตกแต่งภายในเรือบ้านใช้ไม้สนซีดาร์แกะสลักลวดลายด้วยศิลปะของแคชเมียร์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในดินแดนแห่งนี้ การเยือนแคชเมียร์จะไม่สมบูรณ์แบบถ้าคุณไม่ได้ล่องเรือไปตามทะเลสาบ สัมผัสกับการนั่งเรือชิคารา ที่เป็นพาหนะที่สำคัญ และผูกพันธ์กับชาวแคชเมียร์มานาน ดื่มด่ำกับบรรยากาศของทะเลสาบท่ามกลางธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่กลมกลืนกัน แคชเมียร์ยังเป็นดินแดนสวรรค์ของคู่ฮันนีมูน และเป็นที่เปรียบเปรยเหมือนสวรรค์บนดิน เชิญสัมผัสกับประสบการณ์ที่ยากจะลืมสำหรับผู้ที่ได้มาเยือนทุกคน..........    
LAO 1:หลวงพระบาง3วัน2คืน (คลิ๊กเพื่อชมโปรแกรม)
LAO AIRLINES
LAO 1:หลวงพระบาง3วัน2คืน (คลิ๊กเพื่อชมโปรแกรม)
เดินทางวันที่
ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน 2561
ราคาพิเศษเพียง
7,999 บาท บาท
ประเภททัวร์
ทัวร์ในประเทศ
    เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
บริษัท โคล่าทัวร์ จำกัด
461/121 หมู่บ้าน วรารมย์ ถ.ประชาอุทิศ ซ.98 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
สายด่วน คุณหนึง : 081-3752010 / สายด่วน คุณซี : 083-7128133
Phone number : 02-4592681-2 / แฟกซ์ : 02-4617895 / อีเมลล์ : salecolatour@hotmail.com
facebook : COLATOUR / Line : officecolatour Google maps : 13.601996, 100.513140
ใบอนุญาตนำเที่ยว ท.ท.ท.
เลขที่ 11/01689

Copyright © 2008 All Rights Reserved.